Weer even samen

Weer even samen

Hoe kun je nou in het kort een leuk stukje schrijven over een reünie met je ‘matties’ eindexamen dat 30 jaar geleden plaatsvond? Dat eindexamen dan. De reünie was zaterdag in Asten. Meerdere lichtingen, maar voor mij draaide het om twee klassen VWO 1989, verdeeld over...